Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Koroner PTCA (balon) ve STENT uygulamaları (normal, ilaç kaplı ve eriyebilen stentler
Kateter yöntemi ile kapak tamir ve değişim uygulamaları
TAVI ya da TAVR (Transcatheter aortic valve replacement-Kateter yöntemi ile protez aort kapağı yerleştirilmesi)
MITRA-CLIP (Mitral kapak yetersizliğinde mitral kapağın kateter yöntemi ile mandallanması)
MBV (Mitral balon valvüloplasti) (Mitral kapağın romatizmal darlıklarında balon yöntemi ile kapağın genişletilmesi)
Karotis Stent Uygulaması (Boyun şah damarı darlıklarının balon ve stent yöntemi ile tedavisi)
Periferik PTA (balon) ve Stent Uygulamaları (Kasık, uyluk ve bacak atardamarlarının balon ve/veya stent yöntemi ile tedavisi)
EVAR (Endovascular aneurysm repair) (Karın aort damarındaki balonlaşmaların kateter yöntemi ile tedavisi)
Doğumsal Kalp Hastalıklarının Kateter Aracılığı ile Tedavisi
ASD (atrial septal defekt), PFO (patent foramen ovale) ve VSD (ventriküler septal defekt) kapatma (Kalp içerisindeki deliklerin kateter yöntemi ile kapatma
        cihazı uygulanarak kapatılması)
PDA (patent duktus arteriosus) kapatılması (Kalpten çıkan büyük atardamarlar arasındaki doğumsal tünelin kateter yöntemi şile kapatma cihazı kullanılarak kapatılması

Foto Galeri


Medical Park Gaziantep Hastanesi
Mücahitler Mah. 52063 Sk. No:2 Şehitkamil-Gaziantep

T:0 (342) 211 16 63
F:0 (342) 324 88 60
gaziantep@medicalpark.com.tr

444 44 84
Sosyal Medya
  • MedicalPark Gaziantep Mücahitler Mah. 52063 Sk. No:2 Şehitkamil Gaziantep